Saleziánsky duch

(Doktrinálne prvky)Po Mimoriadnej saleziánskej generálnej kapitule saleziáni spolupracovníci v Taliansku pocítili naliehavosť prehĺbiť svoje vedomosti o saleziánskom duchu. Preto usporiadali v Grottaferrate pri Ríme dakoľko študijných dní. Majstrovsky ich viedol don Joseph Aubry. Tieto prednášky vychádzajú teraz knižne. Spolupracovníci ich venujú celej don Boscovej rodine.


comments powered by Disqus