Listy mame.

Svätý Kalixt Caravario (1903-1930) vyrástol v oratóriu dona Bosca pri Porta Nuova v Turíne. Stretnutie s Mons. Versigliom bolo dôležité pre jeho rozhodnutie stať sa misionárom v Číne. Na spoločnej misijnej ceste do Linchow práve s týmto saleziánskym biskupom ich prepadli a popravili piráti. V tejto knihe je preložených niekoľko listov, ktoré napísal v rokoch 1924 -1930 svojej mame. Posledný list je datovaný iba niekoľko dní pred mučeníckou smrťou.


comments powered by Disqus