Mama Margita

Krátka prezentácia o živote ctihodnej Margity Occhienovej, matky svätého Jána Bosca.


comments powered by Disqus