Pravidlá Kongregácie sv. Františka Saleského

Tento krátky dokument nám približuje dona Boska v jeho rehoľnom a zakladateľskom aspekte. Už to nie je iba kňaz diecézy, ktorý sa celým srdcom venuje chudobným mladým v oratóriách. Začína sa javiť ako múdry duchovný vodca a zakladateľ „širokého hnutia na záchranu mládeže“, v ktorom ústrednú úlohu hrá zamýšľaná, vysnívaná kongregácia. Aby dosiahol rýchle uznanie stanov vypracoval viaceré „krátke správy“, kde iba v hrubých rysoch opisuje vznik a organizáciu novej kongregácie. Tento text vznikol koncom roku 1858 a tvoril úvod do vôbec prvého návrhu stanov. Don Bosco tento návrh poslal svojmu biskupovi Fransonimu do Lyonu. Tento krátky dokument nám približuje dona Boska v jeho rehoľnom a zakladateľskom aspekte. Už to nie je iba kňaz diecézy, ktorý sa celým srdcom venuje chudobným mladým v oratóriách. Začína sa javiť ako múdry duchovný vodca a zakladateľ „širokého hnutia na záchranu mládeže“, v ktorom ústrednú úlohu hrá zamýšľaná, vysnívaná kongregácia. Aby dosiahol rýchle uznanie stanov vypracoval viaceré „krátke správy“, kde iba v hrubých rysoch opisuje vznik a organizáciu novej kongregácie. Tento text vznikol koncom roku 1858 a tvoril úvod do vôbec prvého návrhu stanov. Don Bosco tento návrh poslal svojmu biskupovi Fransonimu do Lyonu.


comments powered by Disqus