ACG 414 MÁRIA, NEPOŠKVRNENÁ POMOCNICA, Matka a Učiteľka dona Bosca

List hlavného predstaveného z augusta 2012 má nasledujúcu štruktúru: Mária, Nepoškvrnená Pomocnica, v živote svätého Jána Bosca 2. Mária, Nepoškvrnená Pomocnica, v súčasnej Saleziánskej kongregácii 3. Mária, vzor viery, nádeje a lásky 4. „Svätý Duch s materským pričinením Panny Márie vzbudil svätého Jána Bosca“ (Stanovy 1) 5. Záver


comments powered by Disqus