Zoznam kníh


Cesta do rodiny ASC

Úsek formácie ASC - ako sa stať saleziánom spolupracovníkom. Postupnosť jednotlivých období prípravy.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

CHARTA CHARIZMATICKEJ IDENTITY saleziánskej rodiny dona Bosca

V tejto tretej Charte, ktorá zahŕňa a dopĺňa dve predchádzajúce Charty, sa opisuje charizmatická identita saleziánskej rodiny, čiže všetko to, čo sa vzťahuje na poslanie, na ducha, na vzťahy, na formáciu, na metódy výchovy a evanjelizácie. Obsah:…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Charta poslania saleziánskej rodiny

Juan Vecchi 16.02.2011 komentáre

Skupiny Saleziánskej rodiny, zhromaždené 1.až 5.júna 2000 na schôdze spoločenstva okolo hlavného predstaveného, don Boscovho nástupcu, chceli zozbierať základné inšpirácie spoločného poslania. Charta poslania vznikla zo spolupráce mnohých. Nechce…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Charta spoločenstva saleziánskej rodiny

Juan Vecchi 08.06.2011 komentáre

SALEZIÁNSKA RODINA DONA BOSCA, MILOSŤ SPOLOČENSTVA V SALEZIÁNSKEJ RODINE, ÚČASŤ NA SALEZIÁNSKEJ RODINE, CHARAKTERISTICKÉ ČRTY SALEZIÁNSKEJ TVÁRE, FORMÁCIA K AKTÍVNEMU BRATSKÉMU VZŤAHU, SLUŽBY SPOLOČENTVA,

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

DC o ruženci

Rukopis dona Dermeka bez dátumu... možno aj ako znak nadčasovosti jeho meditácii nad tajomstvami ruženca. Napísané určite po roku 1982 a kto vie koľkokrát prednášané na chatách tajných DC...

stiahnúť: PDF Viac info...

Dominik Sávio

pôvodný názov: "Životopis mladíka Dominika Savia, chovanca Oratória sv. Františka Saleského" Text tejto edície životopisu Dominika Savia je textom poslednej edície vydanej samým donom Boscom. Ide o 5. vydanie (Životopis mladíka Dominika Savia,…

stiahnúť: PDF Viac info...

Don Bosco - vychovávateľ

V slovenskom prostredí najkompletnejšie predstavenie preventívneho systému z pera dlhoročného provinciála saleziánov. Nosnou témou sú piliere preventívneho systému ako i jeho možná aplikacia na rodinu i súčasnú dobu. I keď dielo vzniklo koncom 80.…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Don Bosco vo fotografii

Zaujímavá prezentácia, pravdepodobne práca saleziánskych novicov z Pinerola, v ktorej sa autor venuje fotografiám na ktorých je zachytený don Bosco.

stiahnúť: PPT Viac info...

Don Boscova laická ruka - Saleziánsky koadjútor

Don Bosco pracoval na postave saleziána - koadjútora celé štvrťstoročie. Keď budoval kongregáciu, chcel, aby ju tvorili "duchovní" a laici: Teda nie iba kňazi a nie iba laici Toto dielko oboznamuje s touto originálnou postavou, vynájdenou donom…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Don Titus Zeman - Vatikánsky Špión

Ján Tkáč 24.10.2011 komentáre

Prezentácia o don Titusovi Zemanovi, s ktorým sa začala diecézna fáza procesu blahorečenia. Salezián, kňaz a trpiteľ pre vieru z Vajnor pri Bratislave zomrel na následky neľudského väzenia a mučenia v komunistických väzniciach.

stiahnúť: PPT Viac info...
1 2 3 4 5 6 7 9 11