Tag: výchova


Obežník o trestoch

Giovanni Bosco 03.03.2010

Čo sa týka autora, väčšina historikov sa prikláňa k neznámemu redaktorovi, ktorý pravdepodobne z poverenia dona Bosca vypracoval tento Obežník o trestoch. Don Bosco ho neskôr schválil a prijal za svoj, napriek tomu však nikdy tento obežník neposlal…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Don Bosco - vychovávateľ

Andrej Dermek 05.06.2010

V slovenskom prostredí najkompletnejšie predstavenie preventívneho systému z pera dlhoročného provinciála saleziánov. Nosnou témou sú piliere preventívneho systému ako i jeho možná aplikacia na rodinu i súčasnú dobu. I keď dielo vzniklo koncom 80.…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Ako trestal sväty

Augustin Auffray 28.08.2010

V roku 1949 preložili toto dielko o trestoch z pera francúzskeho saleziána (1991-1955) mladí saleziáni, asistenti v Šaštíne-Strážach. Autor sa v ňom pokúša zachytiť originalitu preventívneho systému a využíva na to najmä hľadisko trestov. V…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

List z Ríma

Giovanni Bosco 16.02.2011

List o uplatňovaní preventívneho systému v oratóriu na Valdoku, ktorý napísal don Bosco svojím saleziánom 4 roky pred svojou smrťou. Rozpráva v ňom o svojom sne v ktorom porovnáva atmosféru oratória s atmosférou v jeho začiatkoch.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Pastierik z Álp

Giovanni Bosco 19.10.2011

Životopis Francesca Besucca. Ide o posledný z trilógie životopisov chlapcov, z Oratória na Valdoku. Najmenej známy, ale preto ešte nie menej hodnotný. Don Bosco prináša príbeh chlapca, ktorý sa v jednoduchosti stal príkladom pre mnohých. Táto…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Saleziánska pastorícia mládeže

Antonio Domenech 08.06.2011

I. ČASŤ : ZÁKLADNÉ PRVKY: ZÁKLADNÉ PRVKY SALEZIÁNSKEJ PASTORÁCIE MLÁDEŽE, SALEZIÁNSKY VÝCHOVNO–PASTORAČNÝ PROJEKT - ZÁKLADY, VÝCHOVNO–PASTORAČNÁ KOMUNITA. II. ČASŤ : OPERATÍVNY MODEL: VÝCHOVNO–PASTORAČNÁ

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Heslo na rok 2013: Prostredníctvom pedagogiky dobroty ponúkame mladým – ako don Bosco vychovávateľ –

Pascual Chávez V. 27.02.2013

Cieľom Hesla 2013 je prehĺbiť poznanie výchovnej ponuky dona Bosca. Chce nás priblížiť k donovi Boscovi vychovávateľovi. Štruktúra dokumentu: ZNOVU OBJAVIŤ PREVENTÍVNY SYSTÉM 1. Opäť klásť dôraz na zásadu „statočný občan – dobrý kresťan“. 2.…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...