Zoznam kníh


Krížová cesta

...nevieme nič o roku, ani príležitosti pri ktorej tento text vznikol....

stiahnúť: PDF Viac info...

Kronistória

Kronistóriou rozumieme jednoduchý výklad historických faktov formou rozprávania. Myšlienka napísať Kronistóriu inštitútu vznikla na prvej Generálnej kapitule FMA v roku 1884. Prvé tri zväzky zachytávajú obdobie od detstva dona Bosca po smrť matky…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

List č . 162

Vaša prvá povinnosť je modlitba. Ostatné príde potom. Každé vaše gesto, slovo, zásah, práca, musí byť sväté a kňazské. (List č. 162)

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

List č. 112

Robte akékoľvek dobro, aké sa len dá a robte ho dobre, aj keď budete musieť niekedy zaplatiť trochu aj vlastnou osobou. (List č. 112)

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

List č. 163

Rozdávajte lásku a spokojnosť s úsmevom, srdečnosť, veľkodušnosť v službe pre všetkých. (List č. 163)

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

List č. 172

List prináša niekoľko krátkych čŕt každého diakona. (List č. 172)

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

List č. 177

V tvojich riadkoch cítim veľké znepokojenie pri príprave na kňazstvo. Dobre: ale s pokojom, dôverou, spokojnosťou, odovzdaním sa. Ten, ktorý začal dielo, aj ho dokončí. (List č. 177)

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

List č. 178

Drahí novokňazi, teda ste to prežili? Dobrorečím s celou Cirkvou Nebeského Otca za veľký dar vášho Kňazstva! S hlbokým dojatím bozkávam Vaše Sväté a Božské Ruky, prekvapený, že som v nich nenašiel stopy po klincoch. (List č. 178)

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

List č. 198

Rozumný muž sa vie učiť od života, získavá aj z neúspechov, prehlbuje a rozširuje svoje životné skúsenosti a svoju dušu. Ako ovocie dozrieva na slnku, tak ľudia dozrievajú v ťažkostiach.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

List č. 206

Skôr ako múdrymi rečami, hlásajte Evanjelium s jednoduchou dobrotou, s prijatím, s pokojným priateľstvom, so srdečným záujmom, s nezištnou pomocou. (List č. 206)

stiahnúť: PDF RTF Viac info...
1 3 4 5 6 7 8 9 11