Tag: ASC-magistérium


Projekt apoštolského života ASC

ASC magistérium 11.03.2010

Projekt a pravidlá apoštolského života združenia saleziánov spolupracovníkov (ASC) obnovené a schválené dňa 15. marca 2007 na skúšobné obdobie.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Charta poslania saleziánskej rodiny

Juan Vecchi 16.02.2011

Skupiny Saleziánskej rodiny, zhromaždené 1.až 5.júna 2000 na schôdze spoločenstva okolo hlavného predstaveného, don Boscovho nástupcu, chceli zozbierať základné inšpirácie spoločného poslania. Charta poslania vznikla zo spolupráce mnohých. Nechce…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

CHARTA CHARIZMATICKEJ IDENTITY saleziánskej rodiny dona Bosca

Pascual Chávez V. 06.02.2012

V tejto tretej Charte, ktorá zahŕňa a dopĺňa dve predchádzajúce Charty, sa opisuje charizmatická identita saleziánskej rodiny, čiže všetko to, čo sa vzťahuje na poslanie, na ducha, na vzťahy, na formáciu, na metódy výchovy a evanjelizácie. Obsah:…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...