Tag: slovenský autor


Don Bosco - vychovávateľ

Andrej Dermek 05.06.2010

V slovenskom prostredí najkompletnejšie predstavenie preventívneho systému z pera dlhoročného provinciála saleziánov. Nosnou témou sú piliere preventívneho systému ako i jeho možná aplikacia na rodinu i súčasnú dobu. I keď dielo vzniklo koncom 80.…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Po stopách jedného sna

Peter Ondrej 26.01.2011

Kniha má za cieľ priblížiť jednotlivé miesta spojené so životom dona Bosca. Môže poslúžiť ako manuál pútnika.

stiahnúť: PDF Viac info...

Šimon Srugi

Miroslav Milták 24.10.2011

Krátka prezentácia o živote ctihodného Šimona Srugiho (1877–1943), saleziána koadjútora zo Svätej Zeme.

stiahnúť: PPT Viac info...

Ecce, nunc tempus acceptabile

Andrej Dermek 02.06.2011

Ponúkame konferenciu osobnosti Saleziánov na tému pokánie. Ako píše: Keď počujeme slovo "konverzia", myslíme hneď na rad veľkých konvertitov, začínajúci Máriou Magdalénou, lotrom na kríži, Šavlom pred Damaškom, Augustínom, Františkom cez tých…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

On a my

Andrej Dermek 03.06.2011

Úvaha Andreja Dermeka k strene z roku 1979 - o láskavosti (alebo dobrote)

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Strena na rok 1981 - o don Boscovom duchu

Andrej Dermek 03.06.2011

Konferencia Andreja Dermeka inšpirovaná strenou na rok 1981. Vzácny dokument katakombálnej Cirkvi na Slovensku. Úvaha aj nad heslami "Nedaj sa ničím znepokojiť, "Nič nežiadať, nič neodmietať", "Málo slov, ale veľa skutkov".

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Don Titus Zeman - Vatikánsky Špión

Ján Tkáč 24.10.2011

Prezentácia o don Titusovi Zemanovi, s ktorým sa začala diecézna fáza procesu blahorečenia. Salezián, kňaz a trpiteľ pre vieru z Vajnor pri Bratislave zomrel na následky neľudského väzenia a mučenia v komunistických väzniciach.

stiahnúť: PPT Viac info...

Andrej Beltrami

Miroslav Milták 24.10.2011

Krátka prezentácia o živote ctihodného Andrea Beltramiho, talianského saleziána, ktorý vo svojom živote rozvinul najmä aspekt zástupného utrpenia bola vytvorená pre potreby vyučovania v noviciáte.

stiahnúť: PPT Viac info...

DC o ruženci

Andrej Dermek 01.03.2013

Rukopis dona Dermeka bez dátumu... možno aj ako znak nadčasovosti jeho meditácii nad tajomstvami ruženca. Napísané určite po roku 1982 a kto vie koľkokrát prednášané na chatách tajných DC...

stiahnúť: PDF Viac info...