Zoznam kníh


Pripomienky novokňazom

Ide o jeden z najkrajších listov don Quadria svojim žiakom pri príležitosti kňazskej vysviacky. Päť návrhov ako sa stať svätým kňazom.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Projekt apoštolského života ASC

Projekt a pravidlá apoštolského života združenia saleziánov spolupracovníkov (ASC) obnovené a schválené dňa 15. marca 2007 na skúšobné obdobie.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Projekt Európa

Na obnovenie saleziánskej prítomnosti v Európe, 1.časťVýsledky prieskumu, Vnímanie Projektu Európa , Úlohy na oživenie svedectva a poslania v Európe, Priority, Formy spolupráce na úrovni európskej a svetovej, Zodpovední, koordinácia a overovanie

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Prvá návšteva pápeža

Michele Rua 28.10.2010 komentáre

Okolo desiatej hodiny prepoludním som bol pozvaný ako prvý na audiencii k sv. otcovi Levovi XIII, ten ma prijal s veľkou dobrotou.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Rendikonto, poslušnosť

Michele Rua 02.06.2011 komentáre

Svätý František Saleský nazýval rendikonto: sila formácie a príťažlivosti. Skutočne, ono je silou formácie, pretože slúži na formovanie rehoľníka k zbožnosti, ku čnostiam a k spôsobu života, ktorý je vlastný jeho inštitútu. Je to sila príťažlivosti,…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Rozhovory

Duchovné Rozhovory sú zbierkou rozhovorov, ktoré svätý František Saleský predniesol sestrám rehoľnej spoločnosti Návštevy Panny Márie. S takým jednoduchým a dôverným spôsobom poučovania sa stretáme v cirkevných začiatkoch a počiatkoch vzniku…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

S donom Boscom a s mladými

Konferencia hlavného predstaveného a saleziánskej rodine pri príležitosti vyvrcholenia osláv 150 výročia založenia našej Saleziánskej spoločnosti. V druhej časti dokuemntu je priložený rozhovor Magdiho Cristiana Allama s Don Pascualom Chávezom…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Saleziánska pastorácia mládeže

Máme pred sebou bohatý súhrnný pohľad na saleziánske pastoračné dedič tvo, osvetľovaný magistériom Cirkvi ako odpoveďou na výzvy dnešnej doby. Je organickou syntézou a empaticky vníma históriu mladých, ktorá na hádza v Kristovi svoj zdroj. Je…

stiahnúť: PDF Viac info...

Saleziánska pastorícia mládeže

I. ČASŤ : ZÁKLADNÉ PRVKY: ZÁKLADNÉ PRVKY SALEZIÁNSKEJ PASTORÁCIE MLÁDEŽE, SALEZIÁNSKY VÝCHOVNO–PASTORAČNÝ PROJEKT - ZÁKLADY, VÝCHOVNO–PASTORAČNÁ KOMUNITA. II. ČASŤ : OPERATÍVNY MODEL: VÝCHOVNO–PASTORAČNÁ

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Saleziánsky duch

(Doktrinálne prvky)Po Mimoriadnej saleziánskej generálnej kapitule saleziáni spolupracovníci v Taliansku pocítili naliehavosť prehĺbiť svoje vedomosti o saleziánskom duchu. Preto usporiadali v Grottaferrate pri Ríme dakoľko študijných dní.…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...
1 4 6 7 8 9 10 11