Tag: don Bosco


Úvod do Plánu pravidiel mužského Oratória sv. Františka Saleského v mestskej štvrti Valdocco

Giovanni Bosco 03.03.2010

Tento rukopis nekompletne publikoval don Lemoyne v Životopisných pamätiach. Okrem tejto čiastkovej publikácie nikdy nebol zverejnený i keď jeho časti a slúžili ako podklad pre „Pamäti oratória“ Odborníci na štúdium dona Bosca a preventívneho…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Dôverné pripomienky direktorom

Giovanni Bosco 03.03.2010

V roku 1863 don Bosco otvára prvý dom mimo Turína. V Mirabelle prevzal vedenie malého seminára a ako predstaveného tam posiela dona Ruu. Napíše mu list, ktorý sa zakrátko stane oveľa viac ako privátnym dokumentom a sám don Bosco ho viackrát…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Obežník o trestoch

Giovanni Bosco 03.03.2010

Čo sa týka autora, väčšina historikov sa prikláňa k neznámemu redaktorovi, ktorý pravdepodobne z poverenia dona Bosca vypracoval tento Obežník o trestoch. Don Bosco ho neskôr schválil a prijal za svoj, napriek tomu však nikdy tento obežník neposlal…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Don Bosco vo fotografii

Andrea L. sdb 13.04.2011

Zaujímavá prezentácia, pravdepodobne práca saleziánskych novicov z Pinerola, v ktorej sa autor venuje fotografiám na ktorých je zachytený don Bosco.

stiahnúť: PPT Viac info...

Ako trestal sväty

Augustin Auffray 28.08.2010

V roku 1949 preložili toto dielko o trestoch z pera francúzskeho saleziána (1991-1955) mladí saleziáni, asistenti v Šaštíne-Strážach. Autor sa v ňom pokúša zachytiť originalitu preventívneho systému a využíva na to najmä hľadisko trestov. V…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Shrnující poznámky „Duchovních dějin“ kněze Jana Boska

Giuseppe Buccellato 30.08.2010

Shrnující poznámky „Duchovních dějin“ kněze Jana Boska. Tyto poznámky k „Duchovním dějinám kněze Jana Boska“ nechtějí být nějakým způsobem životopisem piemontského světce. Prohlédnutí obrovského množství pramenů a dokumentů, které je možné objevit,…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Sny dona Bosca

Pietro Zerbino 26.01.2011

Ide o výber s najdôležitejších snov dona Bosca. Tento fenomén neodmysliteľne patrí k pedagogige sv. vychovávateľa.

Po stopách jedného sna

Peter Ondrej 26.01.2011

Kniha má za cieľ priblížiť jednotlivé miesta spojené so životom dona Bosca. Môže poslúžiť ako manuál pútnika.

stiahnúť: PDF Viac info...

List z Ríma

Giovanni Bosco 16.02.2011

List o uplatňovaní preventívneho systému v oratóriu na Valdoku, ktorý napísal don Bosco svojím saleziánom 4 roky pred svojou smrťou. Rozpráva v ňom o svojom sne v ktorom porovnáva atmosféru oratória s atmosférou v jeho začiatkoch.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Pamäti Oratória

Giovanni Bosco 16.02.2011

Knižne vyšlo pod titulom: "Spomienky kňaza Jána Bosca" Autobiografické dielo o počiatkoch oratória a súčasne úžasná studnica poznania o donovi Boscovi. Svätec spomína a interpretuje udaosti svojho života, odhaľuje červenú niť svojho povolania.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...
« 1 2