Tag: saleziánom


Úvod do Plánu pravidiel mužského Oratória sv. Františka Saleského v mestskej štvrti Valdocco

Giovanni Bosco 03.03.2010

Tento rukopis nekompletne publikoval don Lemoyne v Životopisných pamätiach. Okrem tejto čiastkovej publikácie nikdy nebol zverejnený i keď jeho časti a slúžili ako podklad pre „Pamäti oratória“ Odborníci na štúdium dona Bosca a preventívneho…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Dôverné pripomienky direktorom

Giovanni Bosco 03.03.2010

V roku 1863 don Bosco otvára prvý dom mimo Turína. V Mirabelle prevzal vedenie malého seminára a ako predstaveného tam posiela dona Ruu. Napíše mu list, ktorý sa zakrátko stane oveľa viac ako privátnym dokumentom a sám don Bosco ho viackrát…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

List kňazom pri 3. výročí vysviacky

Giuseppe Quadrio 20.08.2010

List turínského teológa svojim žiakom. Vystríha pred možnými nebezpečenstvami v kňazskom živote.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

List č . 162

Giuseppe Quadrio 27.08.2010

Vaša prvá povinnosť je modlitba. Ostatné príde potom. Každé vaše gesto, slovo, zásah, práca, musí byť sväté a kňazské. (List č. 162)

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

List č. 163

Giuseppe Quadrio 27.08.2010

Rozdávajte lásku a spokojnosť s úsmevom, srdečnosť, veľkodušnosť v službe pre všetkých. (List č. 163)

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

List č. 177

Giuseppe Quadrio 27.08.2010

V tvojich riadkoch cítim veľké znepokojenie pri príprave na kňazstvo. Dobre: ale s pokojom, dôverou, spokojnosťou, odovzdaním sa. Ten, ktorý začal dielo, aj ho dokončí. (List č. 177)

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

List č. 178

Giuseppe Quadrio 27.08.2010

Drahí novokňazi, teda ste to prežili? Dobrorečím s celou Cirkvou Nebeského Otca za veľký dar vášho Kňazstva! S hlbokým dojatím bozkávam Vaše Sväté a Božské Ruky, prekvapený, že som v nich nenašiel stopy po klincoch. (List č. 178)

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

List č. 198

Giuseppe Quadrio 27.08.2010

Rozumný muž sa vie učiť od života, získavá aj z neúspechov, prehlbuje a rozširuje svoje životné skúsenosti a svoju dušu. Ako ovocie dozrieva na slnku, tak ľudia dozrievajú v ťažkostiach.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

List č. 206

Giuseppe Quadrio 27.08.2010

Skôr ako múdrymi rečami, hlásajte Evanjelium s jednoduchou dobrotou, s prijatím, s pokojným priateľstvom, so srdečným záujmom, s nezištnou pomocou. (List č. 206)

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

List č. 235

Giuseppe Quadrio 27.08.2010

Nech je Ona tvojím modelom vo vložení sa do služby a v dispozícii Ježišovi. (List č. 235)

stiahnúť: PDF RTF Viac info...
« 1 2 3 4 5 6