Zoznam kníh


ACG 384 A za koho ma pokladáte vy?“ (Mk 8, 28) Kontemplovať Krista očami dona Bosca

List hlavného predstaveného z decembra 2003 má túto štruktúru: Kontemplovať Ježiša Krista očami saleziána Ježiš Kristus v živote dona Bosca Ježiš Kristus ako „Otcov Apoštol a Dobrý Pastier“ Ježiš Kristus – „naše Živé Pravidlo“ NIEKOĽKO KRITÉRIÍ…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 390 S odvahou dona Bosca k novým obzorom spoločenskej komunikácie

Pohľad do histórie, výzvy a smernice pre činnosť + Obežník pre saleziánov o šírení dobrých kníh z 18. 3. 1885

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 391 Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“

List hlavného predstaveného zo septembra 2005 má túto štruktúru: Predstavenie regiónu Južný cíp Ameriky Súčasná kultúrna, sociálna a náboženská situácia Počiatky saleziánskeho diela Prítomnosť

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 393 Vy, čo hľadáte Pána: pozrite na skalu, z ktorej ste vytesaní.

List hlavného predstaveného z marca 2006 má túto štruktúru: Predstavenie regiónu Interamerika (Severná a Stredná Amerika) Štruktúra a dejiny regiónu Spoločensko-kultúrna situácia Prítomnosť saleziánov Výzvy a výhľady do budúcnosti

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 394 DA MIHI ANIMAS, COETERA TOLLE, Identita charizmy a apoštolské nadšenie

List hlavného predstaveného z júna 2006 má túto štruktúru: Zvolanie 26. generálnej kapituly Kontext 26. generálnej kapituly Téma 26. generálnej kapituly Modlitba za 26. generálnu kapitulu – modlitba k donovi Boscovi

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 395 Očakávali sme ťa, toľko sme ťa očakávali, a konečne si tu, si medzi nami a už nám neujdeš (MB XVIII,72)

List hlavného predstaveného zo septembra 2006 má túto štruktúru: Prezentácia regiónu južná Ázia 1. Splnenie veľkého sna 2. Región Južná Ázia. Politická, sociálna a náboženská situácia 3. Dejiny saleziánskej prítomnosti v regióne 4. Súčasná…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 396 Totožnosť farnosti zverenej saleziánom

Saleziánska farnosť vo vývoji saleziánskej pastorácie, v hlbokej transformácii, ako prejav „oratoriánskeho kritéria dona Bosca“, ako spoločenstvo, stredisko evanjelizácie a výchovy k viere, s prednostnou voľbou mladých , operatívne prvky

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 397 „VY JSTE SŮL ZEMĚ … VY JSTE SVĚTLO SVĚTA…“

Prezentace Regionu Jižní Asie, Krátké souhrnné představení regionu, Příchod Dona Boska a růst jeho charismatu, Salesiánská přítomnost, Nejvýznačnější charismatické iniciativy, Některé výzvy, Jsem stále s vámi

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 398 Sláviť Eucharistiu a stávať sa Eucharistiou

Naše slávenie Eucharistie, Spomienka na skúsenosť učeníkov, „Stávať sa Eucharistiou“ dnes

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 402 Projekt animácie a riadenia hlavného predstaveného a jeho rady na šesťročie 2008 – 2014

PRIORITY KONGREGÁCIE NA ŠESŤROČIE 2008 – 2014, 1. NÁVRAT K DONOVI BOSCOVI, ABY SME ZNOVU ZAČALI OD NEHO 2. NALIEHAVOSŤ EVANJELIZÁCIE A NEVYHNUTNOSŤ POVOLÁVAŤ 3. JEDNODUCHOSŤ ŽIVOTA A NOVÉ HORIZONTY

stiahnúť: PDF RTF Viac info...
1 2 3 4 5 6 9 11