Tag: história


Úvod do Plánu pravidiel mužského Oratória sv. Františka Saleského v mestskej štvrti Valdocco

Giovanni Bosco 03.03.2010

Tento rukopis nekompletne publikoval don Lemoyne v Životopisných pamätiach. Okrem tejto čiastkovej publikácie nikdy nebol zverejnený i keď jeho časti a slúžili ako podklad pre „Pamäti oratória“ Odborníci na štúdium dona Bosca a preventívneho…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Vývoj stavebných prác oratória na Valdoccu

Aldo Giraudo 13.04.2011

Prezentácia s kresbami saleziána Severána Fabrisa, v ktorej sa prezentuje postupný rozvoj stavebných prác v materskom dome saleziánov, v turínskom Valdoku. Ide o študijnú pomôcku, ktorú na svojich hodinách používa don Aldo Giraudo. Profesor…

stiahnúť: PPT Viac info...

Don Bosco vo fotografii

Andrea L. sdb 13.04.2011

Zaujímavá prezentácia, pravdepodobne práca saleziánskych novicov z Pinerola, v ktorej sa autor venuje fotografiám na ktorých je zachytený don Bosco.

stiahnúť: PPT Viac info...

Don Boscova laická ruka - Saleziánsky koadjútor

Enzo Bianchi 28.08.2010

Don Bosco pracoval na postave saleziána - koadjútora celé štvrťstoročie. Keď budoval kongregáciu, chcel, aby ju tvorili "duchovní" a laici: Teda nie iba kňazi a nie iba laici Toto dielko oboznamuje s touto originálnou postavou, vynájdenou donom…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Po stopách jedného sna

Peter Ondrej 26.01.2011

Kniha má za cieľ priblížiť jednotlivé miesta spojené so životom dona Bosca. Môže poslúžiť ako manuál pútnika.

stiahnúť: PDF Viac info...

Duchovný profil don Michala Ruu zo svedectiev pri procese blahorečenia

Aldo Giraudo 27.01.2011

Príspevok don Alda Girauda na kongrese o don Ruovi v januári 2011 v Ríme.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Pamäti Oratória

Giovanni Bosco 16.02.2011

Knižne vyšlo pod titulom: "Spomienky kňaza Jána Bosca" Autobiografické dielo o počiatkoch oratória a súčasne úžasná studnica poznania o donovi Boscovi. Svätec spomína a interpretuje udaosti svojho života, odhaľuje červenú niť svojho povolania.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Mária Dominika Mazzarellová a jej miesta

neznámy autor 24.10.2011

Prezentácia s fotkami miest a niektorých myšlienok Márie Dominiky Mazzerellovej, spoluzakladateľky Inštitútu dcér Márie Pomocnice.

stiahnúť: PPT Viac info...

Mama Margita

neznámy autor 24.10.2011

Krátka prezentácia o živote ctihodnej Margity Occhienovej, matky svätého Jána Bosca.

stiahnúť: PPT Viac info...

Don Titus Zeman - Vatikánsky Špión

Ján Tkáč 24.10.2011

Prezentácia o don Titusovi Zemanovi, s ktorým sa začala diecézna fáza procesu blahorečenia. Salezián, kňaz a trpiteľ pre vieru z Vajnor pri Bratislave zomrel na následky neľudského väzenia a mučenia v komunistických väzniciach.

stiahnúť: PPT Viac info...
« 1 2