Tag: ppt


Vývoj stavebných prác oratória na Valdoccu

Aldo Giraudo 13.04.2011

Prezentácia s kresbami saleziána Severána Fabrisa, v ktorej sa prezentuje postupný rozvoj stavebných prác v materskom dome saleziánov, v turínskom Valdoku. Ide o študijnú pomôcku, ktorú na svojich hodinách používa don Aldo Giraudo. Profesor…

stiahnúť: PPT Viac info...

Don Bosco vo fotografii

Andrea L. sdb 13.04.2011

Zaujímavá prezentácia, pravdepodobne práca saleziánskych novicov z Pinerola, v ktorej sa autor venuje fotografiám na ktorých je zachytený don Bosco.

stiahnúť: PPT Viac info...

Šimon Srugi

Miroslav Milták 24.10.2011

Krátka prezentácia o živote ctihodného Šimona Srugiho (1877–1943), saleziána koadjútora zo Svätej Zeme.

stiahnúť: PPT Viac info...

Alexandra Mária de Costa

neznámy autor 24.10.2011

Prezentácia o blahoslavenej Alexandrine Maria de Costa, saleziánke - spolupracovníčke, patrónke noviciátov vytvorená pri príležitosti putovania jej relikvií po Slovensku a následne doplnená v saleziánsko noviciáte o ďalšie informácie a citáty pre…

stiahnúť: PPT Viac info...

Mária Dominika Mazzarellová a jej miesta

neznámy autor 24.10.2011

Prezentácia s fotkami miest a niektorých myšlienok Márie Dominiky Mazzerellovej, spoluzakladateľky Inštitútu dcér Márie Pomocnice.

stiahnúť: PPT Viac info...

Mama Margita

neznámy autor 24.10.2011

Krátka prezentácia o živote ctihodnej Margity Occhienovej, matky svätého Jána Bosca.

stiahnúť: PPT Viac info...

Don Titus Zeman - Vatikánsky Špión

Ján Tkáč 24.10.2011

Prezentácia o don Titusovi Zemanovi, s ktorým sa začala diecézna fáza procesu blahorečenia. Salezián, kňaz a trpiteľ pre vieru z Vajnor pri Bratislave zomrel na následky neľudského väzenia a mučenia v komunistických väzniciach.

stiahnúť: PPT Viac info...

Andrej Beltrami

Miroslav Milták 24.10.2011

Krátka prezentácia o živote ctihodného Andrea Beltramiho, talianského saleziána, ktorý vo svojom živote rozvinul najmä aspekt zástupného utrpenia bola vytvorená pre potreby vyučovania v noviciáte.

stiahnúť: PPT Viac info...