Zoznam kníh


Strena na rok 1981 - o don Boscovom duchu

Konferencia Andreja Dermeka inšpirovaná strenou na rok 1981. Vzácny dokument katakombálnej Cirkvi na Slovensku. Úvaha aj nad heslami "Nedaj sa ničím znepokojiť, "Nič nežiadať, nič neodmietať", "Málo slov, ale veľa skutkov".

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Témy na formáciu A - ašpirantov ASC

Témy na formáciu ašpiranta ASC. Po predašpirantáte nasleduje ašpirantát, obdobie intenzívnej vlastnej formácie, spoznávanie saleziánskeho ducha, charizmy. Trvá jeden až dva roky a končí zložením prísľubu saleziána spolupracovníka. Takto je začlenený…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Témy na formáciu PA - predašpirantov ASC

Témy na formáciu predašpiranta ASC. Predašpirantát je obdobie, kedy sa mení vzťah člena k spoločenstvu, záujem o saleziánsku charizmu. Trvá 1 rok.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Teotim - Traktát o láske k Bohu

Autor nám v úvode urobil náčrt prehľadu svojho diela, keď píše: "Mal som v úmysle vysvetliť, ako sa láska k Bohu rodí, ako rastie, ako upadá, ďalej aké sú jej činnosti a prednosti, jej osoh a hodnota." V týchto slovách je podstatný obsah jeho diela.…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Úvod do Plánu pravidiel mužského Oratória sv. Františka Saleského v mestskej štvrti Valdocco

Tento rukopis nekompletne publikoval don Lemoyne v Životopisných pamätiach. Okrem tejto čiastkovej publikácie nikdy nebol zverejnený i keď jeho časti a slúžili ako podklad pre „Pamäti oratória“ Odborníci na štúdium dona Bosca a preventívneho…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Vývoj stavebných prác oratória na Valdoccu

Prezentácia s kresbami saleziána Severána Fabrisa, v ktorej sa prezentuje postupný rozvoj stavebných prác v materskom dome saleziánov, v turínskom Valdoku. Ide o študijnú pomôcku, ktorú na svojich hodinách používa don Aldo Giraudo. Profesor…

stiahnúť: PPT Viac info...

Začiatok procesu blahorečenia dona Bosca

Michele Rua 28.10.2010 komentáre

Som presvedčený, že pre veľkú lásku, ktorú ste chovali a chováte k nášmu ctihodnému zakladateľovi a otcovi donovi Jánovi Boscovi, privítate správu, že predvčerom, v Turíne, sa začal proces jeho blahorečenia.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Život Dominika Sávia

Kuriózny preklad don Boscovho životopisu sv. Dominika Sávia z roku 1910. Viac ako pre priame pastoračné použitie ide o knihu, ktorá zaujme dobovým prekladom. Skutočnosťou zostáva, že ide o priamy preklad z originálu, ktorý napísal don Bosco. Keďže…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...
1 4 6 8 9 10 11 »