Juan Vecchi

07.01.2013 komentáre

Charta poslania saleziánskej rodiny

Juan Vecchi 16.02.2011

Skupiny Saleziánskej rodiny, zhromaždené 1.až 5.júna 2000 na schôdze spoločenstva okolo hlavného predstaveného, don Boscovho nástupcu, chceli zozbierať základné inšpirácie spoločného poslania. Charta poslania vznikla zo spolupráce mnohých. Nechce…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Charta spoločenstva saleziánskej rodiny

Juan Vecchi 08.06.2011

SALEZIÁNSKA RODINA DONA BOSCA, MILOSŤ SPOLOČENSTVA V SALEZIÁNSKEJ RODINE, ÚČASŤ NA SALEZIÁNSKEJ RODINE, CHARAKTERISTICKÉ ČRTY SALEZIÁNSKEJ TVÁRE, FORMÁCIA K AKTÍVNEMU BRATSKÉMU VZŤAHU, SLUŽBY SPOLOČENTVA,

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 361 „Pre vás študujem…” (S 14)

Juan Vecchi 08.06.2011

Primeraná príprava spolubratov a kvalita našej výchovnej práce Téma, ktorá sa vracia, Pre vás študujem” - nevyhnutný prvok mládežníckeho poslania, Príčiny dnešnej novej naliehavosti, Prednosť kvalifikácii spolubratov, Hlavná investícia dnes,…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 362 „Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu.“

Juan Vecchi 08.06.2011

Naše misionárske úsilie s výhľadom na rok 2000 1. S POHĽADOM JEŽIŠA KRISTA, MISIONÁRSKA RODINA, NOVÁ FÁZA V NAŠEJ MISIONÁRSKEJ PRAXI,PRVORADOSŤ EVANJELIZÁCIE, POTREBNÁ A CITLIVÁ ÚLOHA: INKULTURÁCIA, MEDZINÁBOŽENSKÝ A EKUMENICKÝ DIALÓG, HESLO:…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 363 Saleziánska komunita - oživujúce jadro

Juan Vecchi 08.06.2011

ODBORNÍCI, SVEDKOVIA A TVORCOVIA SPOLOČENSTVA NOVÁ FÁZA NÁŠHO KOMUNITNÉHO ŽIVOTA, KOMUNITNÝ PLÁN POSTUPU AKO SA STAŤ ANIMAČNÝM JADROM, ZÁVER

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 367 Poslaní ohlasovať chudobným radostné posolstvo

Juan Vecchi 08.06.2011

Naša chudoba, Dnešné výzvy, Ikony saleziánskej chudoby, Niektoré smernice pre dnešné časy + Don Giovanni Mazzali, Generálny ekonóm: Niektoré operačné smernice o praktizovaní chudoby, NIEKTORÉ INFORMÁCIE O ADMINISTRÁCII, OSOBNÉ SVEDECTVO CHUDOBY, …

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 368 Svätosť a mučeníctvo na úsvite tretieho tisícročia

Juan Vecchi 08.06.2011

Blahorečenie, ktoré nás takmer prekvapilo – Svätosť a mučeníctvo vo Svätom roku – Martyrológium XX. storočia – Svätosť a mučeníctvo v Saleziánskej rodine – Martyrológium Saleziánskej rodiny – Don Jozef Kowalski – Saleziánska cesta rastu – Pastoračná…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 369 Zmieril nás so sebou a zveril nám službu zmierenia

Juan Vecchi 08.06.2011

1. Milosť a milosrdenstvo obklopujú náš život – „Skrze Krista” – Nezištná láska a saleziánska prax. 2. Láska vedie k súdu – Milosrdný a spravodlivý Boh – Zmysel pre hriech – Výchova svedomia – Súd a saleziánsky život. 3. Obrátenie a nový život v…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 370 Komunikácia v saleziánskom poslaní

Juan Vecchi 08.06.2011

1.Dajme sa viesť –… Cirkvou –… a charizmou – Medziosobná komunikácia. – Spoločenská komunikácia. 2.„Dávať hluchým sluch a nemým reč“. – Meniť zmýšľanie. – Podmienky pre komunikovanie. – Momentálna potreba: kvalifikovať sa. – Komunitná kompetencia. 3…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...
comments powered by Disqus