Tag: SDB-magistérium


Stanovy a pravidla SDB (index a obsah)

Magistérium SDB 03.03.2010

Saleziánske Stanovy, nový preklad z roku 2009.

stiahnúť: PDF Viac info...

Stanovy a pravidla SDB (stanovy)

Magistérium SDB 03.03.2010

Saleziánske Stanovy, nový preklad z roku 2009.

stiahnúť: PDF Viac info...

Stanovy a pravidla SDB (pravidlá)

Magistérium SDB 03.03.2010

Saleziánske Stanovy, nový preklad z roku 2009.

stiahnúť: PDF Viac info...

Stanovy a pravidla SDB (spisy)

Magistérium SDB 03.03.2010

Saleziánske Stanovy, nový preklad z roku 2009.

stiahnúť: PDF Viac info...

ACG 405 - “Nástupca dona Bosca: syn, učeník, apoštol.” ĽUDSKÝ A DUCHOVNÝ PROFIL BLAHOSLAVENÉHO MICHALA RUU

Pascual Chávez V. 29.08.2010

Pri príležitosti stého výročia jeho smrti. Don Rua “don Boscov najvernejší, Don Rua “živá regula”, Rua: Don vernosť zasvätenému životu “na celý život”, Don Rua: “evanjelizátor mladých”

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 404 - POVOLAL K SEBE TÝCH, KTORÝCH SÁM CHCEL, A ONI PRIŠLI K NEMU

Pascual Chávez V. 30.08.2010

Pri príležitosti 150. výročia založenia saleziánskej kongregácie. Gesto veľkého významu, Zakladateľ don Bosco pre mladých a s mladými, Zasvätení Bohu v mladých, Naše stanovy, cesta vernosti, Don Bosco, zakladateľ „širokého hnutia osôb.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Charta poslania saleziánskej rodiny

Juan Vecchi 16.02.2011

Skupiny Saleziánskej rodiny, zhromaždené 1.až 5.júna 2000 na schôdze spoločenstva okolo hlavného predstaveného, don Boscovho nástupcu, chceli zozbierať základné inšpirácie spoločného poslania. Charta poslania vznikla zo spolupráce mnohých. Nechce…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 407 Saleziánska pastorácia mládeže

Pascual Chávez V. 18.03.2011

List hlavného predstaveného z apríla 2010 má túto štruktúru: 1. VÝVOJ SALEZIÁNSKEJ PASTORÁCIE MLÁDEŽE PO II. VATIKÁNSKOM KONCILE 2. SÚČASNÁ SITUÁCIA 3. SEKTORY SALEZIÁNSKEJ PASTORÁCIE MLÁDEŽE 4. PERSPEKTÍVY SALEZIÁNSKEJ PASTORÁCIE MLÁDEŽE

stiahnúť: PDF Viac info...

Heslo na rok 2011: Poďte a uvidíte.

Pascual Chávez V. 18.03.2011

Evanjelizácia a povolanie sú dva neoddeliteľné prvky, ba čo viac, ak evanjelizácia vzbudzuje povolania, ak podporuje vyzrievanie života podľa evanjelia, ak evanjelizovaných prenikne natoľko, že sa sami stanú učeníkmi a apoštolmi, vtedy sú tieto…

stiahnúť: PDF Viac info...

ACG 408 Sme povolaní byť navždy zjednotení s Ježišom, aby sme mali život

Pascual Chávez V. 03.04.2011

List hlavného predstaveného z augusta 2010 má túto štruktúru: 1. Hrôza pedofílie 2. Niekoľko údajov 3. Vo svetle evanjelia 4. Čo máme robiť bratia? 5. Podľa príkladu dona Ruu 6. Záver

stiahnúť: PDF Viac info...
« 1 2 3 4 5