Tag: duchovný život


ACG 379 DRAHÍ SALEZIÁNI, BUĎTE SVÄTÍ!

Pascual Chávez V. 02.06.2011

List hlavného predstaveného z októbra 2002 má túto štruktúru: Súhrn šťastných okolností Svätosť, trvalé dedičstvo našej saleziánskej rodiny Svätosť – ponuka saleziánskej výchovy Svätosť prekvitá v komunite

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Ecce, nunc tempus acceptabile

Andrej Dermek 02.06.2011

Ponúkame konferenciu osobnosti Saleziánov na tému pokánie. Ako píše: Keď počujeme slovo "konverzia", myslíme hneď na rad veľkých konvertitov, začínajúci Máriou Magdalénou, lotrom na kríži, Šavlom pred Damaškom, Augustínom, Františkom cez tých…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 398 Sláviť Eucharistiu a stávať sa Eucharistiou

Pascual Chávez V. 08.06.2011

Naše slávenie Eucharistie, Spomienka na skúsenosť učeníkov, „Stávať sa Eucharistiou“ dnes

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Konferencie o saleziánskom duchu

Alberto Caviglia 03.07.2011

Nasledujúce prednášky/konferencie sú od dona Aleberta Caviglia, znalcu don Boscovej spirituality. Mal ich na viacerých duchovných cvičeniach. Prispôsoboval ich rozličným poslucháčom. Prvých 12 je zo stenografického podania z Chieri (1938), ďalšie sú…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Krížová cesta

Andrej Dermek 01.03.2013

...nevieme nič o roku, ani príležitosti pri ktorej tento text vznikol....

stiahnúť: PDF Viac info...

DC o ruženci

Andrej Dermek 01.03.2013

Rukopis dona Dermeka bez dátumu... možno aj ako znak nadčasovosti jeho meditácii nad tajomstvami ruženca. Napísané určite po roku 1982 a kto vie koľkokrát prednášané na chatách tajných DC...

stiahnúť: PDF Viac info...