Tag: made in Italy


Úvod do Plánu pravidiel mužského Oratória sv. Františka Saleského v mestskej štvrti Valdocco

Giovanni Bosco 03.03.2010

Tento rukopis nekompletne publikoval don Lemoyne v Životopisných pamätiach. Okrem tejto čiastkovej publikácie nikdy nebol zverejnený i keď jeho časti a slúžili ako podklad pre „Pamäti oratória“ Odborníci na štúdium dona Bosca a preventívneho…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Dôverné pripomienky direktorom

Giovanni Bosco 03.03.2010

V roku 1863 don Bosco otvára prvý dom mimo Turína. V Mirabelle prevzal vedenie malého seminára a ako predstaveného tam posiela dona Ruu. Napíše mu list, ktorý sa zakrátko stane oveľa viac ako privátnym dokumentom a sám don Bosco ho viackrát…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Vývoj stavebných prác oratória na Valdoccu

Aldo Giraudo 13.04.2011

Prezentácia s kresbami saleziána Severána Fabrisa, v ktorej sa prezentuje postupný rozvoj stavebných prác v materskom dome saleziánov, v turínskom Valdoku. Ide o študijnú pomôcku, ktorú na svojich hodinách používa don Aldo Giraudo. Profesor…

stiahnúť: PPT Viac info...

Don Bosco vo fotografii

Andrea L. sdb 13.04.2011

Zaujímavá prezentácia, pravdepodobne práca saleziánskych novicov z Pinerola, v ktorej sa autor venuje fotografiám na ktorých je zachytený don Bosco.

stiahnúť: PPT Viac info...

Pripomienky novokňazom

Giuseppe Quadrio 05.06.2010

Ide o jeden z najkrajších listov don Quadria svojim žiakom pri príležitosti kňazskej vysviacky. Päť návrhov ako sa stať svätým kňazom.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

List kňazom pri 3. výročí vysviacky

Giuseppe Quadrio 20.08.2010

List turínského teológa svojim žiakom. Vystríha pred možnými nebezpečenstvami v kňazskom živote.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

List č. 172

Giuseppe Quadrio 27.08.2010

List prináša niekoľko krátkych čŕt každého diakona. (List č. 172)

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

List č. 112

Giuseppe Quadrio 27.08.2010

Robte akékoľvek dobro, aké sa len dá a robte ho dobre, aj keď budete musieť niekedy zaplatiť trochu aj vlastnou osobou. (List č. 112)

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

List č . 162

Giuseppe Quadrio 27.08.2010

Vaša prvá povinnosť je modlitba. Ostatné príde potom. Každé vaše gesto, slovo, zásah, práca, musí byť sväté a kňazské. (List č. 162)

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

List č. 163

Giuseppe Quadrio 27.08.2010

Rozdávajte lásku a spokojnosť s úsmevom, srdečnosť, veľkodušnosť v službe pre všetkých. (List č. 163)

stiahnúť: PDF RTF Viac info...
« 1 2 3 4 5