Charta poslania saleziánskej rodiny

Juan Vecchi 16.02.2011 komentáre

Skupiny Saleziánskej rodiny, zhromaždené 1.až 5.júna 2000 na schôdze spoločenstva okolo hlavného predstaveného, don Boscovho nástupcu, chceli zozbierať základné inšpirácie spoločného poslania. Charta poslania vznikla zo spolupráce mnohých. Nechce byť ani učeným ani novotárskym textom. Obšírne predstavuje zameranie a citlivosť skupín Saleziánskej rodiny k apoštolskému poslaniu. Môžeme ho oprávnene nazvať inšpirujúcim textom.


comments powered by Disqus