Tag: Chávez


ACG 405 - “Nástupca dona Bosca: syn, učeník, apoštol.” ĽUDSKÝ A DUCHOVNÝ PROFIL BLAHOSLAVENÉHO MICHALA RUU

Pascual Chávez V. 29.08.2010

Pri príležitosti stého výročia jeho smrti. Don Rua “don Boscov najvernejší, Don Rua “živá regula”, Rua: Don vernosť zasvätenému životu “na celý život”, Don Rua: “evanjelizátor mladých”

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 404 - POVOLAL K SEBE TÝCH, KTORÝCH SÁM CHCEL, A ONI PRIŠLI K NEMU

Pascual Chávez V. 30.08.2010

Pri príležitosti 150. výročia založenia saleziánskej kongregácie. Gesto veľkého významu, Zakladateľ don Bosco pre mladých a s mladými, Zasvätení Bohu v mladých, Naše stanovy, cesta vernosti, Don Bosco, zakladateľ „širokého hnutia osôb.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 407 Saleziánska pastorácia mládeže

Pascual Chávez V. 18.03.2011

List hlavného predstaveného z apríla 2010 má túto štruktúru: 1. VÝVOJ SALEZIÁNSKEJ PASTORÁCIE MLÁDEŽE PO II. VATIKÁNSKOM KONCILE 2. SÚČASNÁ SITUÁCIA 3. SEKTORY SALEZIÁNSKEJ PASTORÁCIE MLÁDEŽE 4. PERSPEKTÍVY SALEZIÁNSKEJ PASTORÁCIE MLÁDEŽE

stiahnúť: PDF Viac info...

Heslo na rok 2011: Poďte a uvidíte.

Pascual Chávez V. 18.03.2011

Evanjelizácia a povolanie sú dva neoddeliteľné prvky, ba čo viac, ak evanjelizácia vzbudzuje povolania, ak podporuje vyzrievanie života podľa evanjelia, ak evanjelizovaných prenikne natoľko, že sa sami stanú učeníkmi a apoštolmi, vtedy sú tieto…

stiahnúť: PDF Viac info...

ACG 408 Sme povolaní byť navždy zjednotení s Ježišom, aby sme mali život

Pascual Chávez V. 03.04.2011

List hlavného predstaveného z augusta 2010 má túto štruktúru: 1. Hrôza pedofílie 2. Niekoľko údajov 3. Vo svetle evanjelia 4. Čo máme robiť bratia? 5. Podľa príkladu dona Ruu 6. Záver

stiahnúť: PDF Viac info...

ACG 379 DRAHÍ SALEZIÁNI, BUĎTE SVÄTÍ!

Pascual Chávez V. 02.06.2011

List hlavného predstaveného z októbra 2002 má túto štruktúru: Súhrn šťastných okolností Svätosť, trvalé dedičstvo našej saleziánskej rodiny Svätosť – ponuka saleziánskej výchovy Svätosť prekvitá v komunite

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 382 TY SI MÔJ PÁN. PRE MŇA NIET ŠŤASTIA BEZ TEBA.

Pascual Chávez V. 18.04.2011

List hlavného predstaveného z júna 2003 má túto štruktúru: „Vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás všetkých“ (Rim 1, 8) „Sľúbil som Bohu, že až do posledného dychu…“ (MB XVIII, 258) Súčasné ťažkosti zasväteného života Vonkajšia kríza Vnútorná kríza …

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 384 A za koho ma pokladáte vy?“ (Mk 8, 28) Kontemplovať Krista očami dona Bosca

Pascual Chávez V. 18.04.2011

List hlavného predstaveného z decembra 2003 má túto štruktúru: Kontemplovať Ježiša Krista očami saleziána Ježiš Kristus v živote dona Bosca Ježiš Kristus ako „Otcov Apoštol a Dobrý Pastier“ Ježiš Kristus – „naše Živé Pravidlo“ NIEKOĽKO KRITÉRIÍ…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 391 Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“

Pascual Chávez V. 18.04.2011

List hlavného predstaveného zo septembra 2005 má túto štruktúru: Predstavenie regiónu Južný cíp Ameriky Súčasná kultúrna, sociálna a náboženská situácia Počiatky saleziánskeho diela Prítomnosť

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 393 Vy, čo hľadáte Pána: pozrite na skalu, z ktorej ste vytesaní.

Pascual Chávez V. 18.04.2011

List hlavného predstaveného z marca 2006 má túto štruktúru: Predstavenie regiónu Interamerika (Severná a Stredná Amerika) Štruktúra a dejiny regiónu Spoločensko-kultúrna situácia Prítomnosť saleziánov Výzvy a výhľady do budúcnosti

stiahnúť: PDF RTF Viac info...
« 1 2 3