Zoznam kníh


ACG 404 - POVOLAL K SEBE TÝCH, KTORÝCH SÁM CHCEL, A ONI PRIŠLI K NEMU

Pri príležitosti 150. výročia založenia saleziánskej kongregácie. Gesto veľkého významu, Zakladateľ don Bosco pre mladých a s mladými, Zasvätení Bohu v mladých, Naše stanovy, cesta vernosti, Don Bosco, zakladateľ „širokého hnutia osôb.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 405 - “Nástupca dona Bosca: syn, učeník, apoštol.” ĽUDSKÝ A DUCHOVNÝ PROFIL BLAHOSLAVENÉHO MICHALA RUU

Pri príležitosti stého výročia jeho smrti. Don Rua “don Boscov najvernejší, Don Rua “živá regula”, Rua: Don vernosť zasvätenému životu “na celý život”, Don Rua: “evanjelizátor mladých”

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 407 Saleziánska pastorácia mládeže

List hlavného predstaveného z apríla 2010 má túto štruktúru: 1. VÝVOJ SALEZIÁNSKEJ PASTORÁCIE MLÁDEŽE PO II. VATIKÁNSKOM KONCILE 2. SÚČASNÁ SITUÁCIA 3. SEKTORY SALEZIÁNSKEJ PASTORÁCIE MLÁDEŽE 4. PERSPEKTÍVY SALEZIÁNSKEJ PASTORÁCIE MLÁDEŽE

stiahnúť: PDF Viac info...

ACG 408 Sme povolaní byť navždy zjednotení s Ježišom, aby sme mali život

List hlavného predstaveného z augusta 2010 má túto štruktúru: 1. Hrôza pedofílie 2. Niekoľko údajov 3. Vo svetle evanjelia 4. Čo máme robiť bratia? 5. Podľa príkladu dona Ruu 6. Záver

stiahnúť: PDF Viac info...

ACG 410 SPIRITUALITA A POSLANIE - Učeníci a apoštoli Zmŕtvychvstalého

List hlavného predstaveného z apríla 2011 má takúto štruktúru: 1. VEĽKONOČNÝ PÔVOD POSLANIA; 2. EXISTENCIÁLNY DYNAMIZMUS POSLANIA; 3. SPÔSOB USKUTOČŇOVANIA POSLANIA; 4. HLBOKÁ MYSTIKA POSLANIA;ZÁVER

stiahnúť: PDF Viac info...

ACG 411 Inkulturácia saleziánskej charizmy

List hlavného predstaveného z augusta 2011 má nasledujúcu štruktúru: 1. „Zákon každej evanjelizácie“ 2. Zmena kultúrnych paradigiem 3. Prvotná Cirkev – vzor a norma inkulturovanej evanjelizácie 4. S pohľadom upretým na dona Bosca

stiahnúť: PDF Viac info...

ACG 414 MÁRIA, NEPOŠKVRNENÁ POMOCNICA, Matka a Učiteľka dona Bosca

List hlavného predstaveného z augusta 2012 má nasledujúcu štruktúru: Mária, Nepoškvrnená Pomocnica, v živote svätého Jána Bosca 2. Mária, Nepoškvrnená Pomocnica, v súčasnej Saleziánskej kongregácii 3. Mária, vzor viery, nádeje a lásky 4.…

stiahnúť: PDF Viac info...

Ako trestal sväty

V roku 1949 preložili toto dielko o trestoch z pera francúzskeho saleziána (1991-1955) mladí saleziáni, asistenti v Šaštíne-Strážach. Autor sa v ňom pokúša zachytiť originalitu preventívneho systému a využíva na to najmä hľadisko trestov. V…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Alexandra Mária de Costa

Prezentácia o blahoslavenej Alexandrine Maria de Costa, saleziánke - spolupracovníčke, patrónke noviciátov vytvorená pri príležitosti putovania jej relikvií po Slovensku a následne doplnená v saleziánsko noviciáte o ďalšie informácie a citáty pre…

stiahnúť: PPT Viac info...

Andrej Beltrami

Krátka prezentácia o živote ctihodného Andrea Beltramiho, talianského saleziána, ktorý vo svojom živote rozvinul najmä aspekt zástupného utrpenia bola vytvorená pre potreby vyučovania v noviciáte.

stiahnúť: PPT Viac info...
1 2 3 4 5 6 9 11