Tag: oratórium


Obežník o trestoch

Giovanni Bosco 03.03.2010

Čo sa týka autora, väčšina historikov sa prikláňa k neznámemu redaktorovi, ktorý pravdepodobne z poverenia dona Bosca vypracoval tento Obežník o trestoch. Don Bosco ho neskôr schválil a prijal za svoj, napriek tomu však nikdy tento obežník neposlal…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Vývoj stavebných prác oratória na Valdoccu

Aldo Giraudo 13.04.2011

Prezentácia s kresbami saleziána Severána Fabrisa, v ktorej sa prezentuje postupný rozvoj stavebných prác v materskom dome saleziánov, v turínskom Valdoku. Ide o študijnú pomôcku, ktorú na svojich hodinách používa don Aldo Giraudo. Profesor…

stiahnúť: PPT Viac info...

Don Boscova laická ruka - Saleziánsky koadjútor

Enzo Bianchi 28.08.2010

Don Bosco pracoval na postave saleziána - koadjútora celé štvrťstoročie. Keď budoval kongregáciu, chcel, aby ju tvorili "duchovní" a laici: Teda nie iba kňazi a nie iba laici Toto dielko oboznamuje s touto originálnou postavou, vynájdenou donom…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Sny dona Bosca

Pietro Zerbino 26.01.2011

Ide o výber s najdôležitejších snov dona Bosca. Tento fenomén neodmysliteľne patrí k pedagogige sv. vychovávateľa.

List z Ríma

Giovanni Bosco 16.02.2011

List o uplatňovaní preventívneho systému v oratóriu na Valdoku, ktorý napísal don Bosco svojím saleziánom 4 roky pred svojou smrťou. Rozpráva v ňom o svojom sne v ktorom porovnáva atmosféru oratória s atmosférou v jeho začiatkoch.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Pamäti Oratória

Giovanni Bosco 16.02.2011

Knižne vyšlo pod titulom: "Spomienky kňaza Jána Bosca" Autobiografické dielo o počiatkoch oratória a súčasne úžasná studnica poznania o donovi Boscovi. Svätec spomína a interpretuje udaosti svojho života, odhaľuje červenú niť svojho povolania.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Pastierik z Álp

Giovanni Bosco 19.10.2011

Životopis Francesca Besucca. Ide o posledný z trilógie životopisov chlapcov, z Oratória na Valdoku. Najmenej známy, ale preto ešte nie menej hodnotný. Don Bosco prináša príbeh chlapca, ktorý sa v jednoduchosti stal príkladom pre mnohých. Táto…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 407 Saleziánska pastorácia mládeže

Pascual Chávez V. 18.03.2011

List hlavného predstaveného z apríla 2010 má túto štruktúru: 1. VÝVOJ SALEZIÁNSKEJ PASTORÁCIE MLÁDEŽE PO II. VATIKÁNSKOM KONCILE 2. SÚČASNÁ SITUÁCIA 3. SEKTORY SALEZIÁNSKEJ PASTORÁCIE MLÁDEŽE 4. PERSPEKTÍVY SALEZIÁNSKEJ PASTORÁCIE MLÁDEŽE

stiahnúť: PDF Viac info...

Život Dominika Sávia

Giovanni Bosco 09.11.2011

Kuriózny preklad don Boscovho životopisu sv. Dominika Sávia z roku 1910. Viac ako pre priame pastoračné použitie ide o knihu, ktorá zaujme dobovým prekladom. Skutočnosťou zostáva, že ide o priamy preklad z originálu, ktorý napísal don Bosco. Keďže…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Historické náčrty ohľadom Oratória sv. Františka Saleského

Giovanni Bosco 28.01.2013

Aj tento rukopisný dokument dona Bosca bol sčasti uverejnený v niektorých dielach o donovi Boscovi alebo im slúžil ako podklad. Využil ho takto i don Lemoyne v Životopisných pamätiach. Je svedectvom o tom, akými formami sa don Bosco snažil pomôcť…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...
« 1 2