ACG 370 Komunikácia v saleziánskom poslaní

Juan Vecchi 08.06.2011 komentáre

1.Dajme sa viesť –… Cirkvou –… a charizmou – Medziosobná komunikácia. – Spoločenská komunikácia. 2.„Dávať hluchým sluch a nemým reč“. – Meniť zmýšľanie. – Podmienky pre komunikovanie. – Momentálna potreba: kvalifikovať sa. – Komunitná kompetencia. 3.Praktické smernice. – Záväzné úlohy komunít. – Záväzné úlohy provincií. – Záver


comments powered by Disqus