ACG 362 „Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu.“

Juan Vecchi 08.06.2011 komentáre

Naše misionárske úsilie s výhľadom na rok 2000 1. S POHĽADOM JEŽIŠA KRISTA, MISIONÁRSKA RODINA, NOVÁ FÁZA V NAŠEJ MISIONÁRSKEJ PRAXI,PRVORADOSŤ EVANJELIZÁCIE, POTREBNÁ A CITLIVÁ ÚLOHA: INKULTURÁCIA, MEDZINÁBOŽENSKÝ A EKUMENICKÝ DIALÓG, HESLO: KONSOLIDOVAŤ, NOVÉ ÚZEMIA, SPOLOČNE K JUBILEU 2000, ZÁVER


comments powered by Disqus