Tag: média


ACG 390 S odvahou dona Bosca k novým obzorom spoločenskej komunikácie

Pascual Chávez V. 08.06.2011

Pohľad do histórie, výzvy a smernice pre činnosť + Obežník pre saleziánov o šírení dobrých kníh z 18. 3. 1885

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 370 Komunikácia v saleziánskom poslaní

Juan Vecchi 08.06.2011

1.Dajme sa viesť –… Cirkvou –… a charizmou – Medziosobná komunikácia. – Spoločenská komunikácia. 2.„Dávať hluchým sluch a nemým reč“. – Meniť zmýšľanie. – Podmienky pre komunikovanie. – Momentálna potreba: kvalifikovať sa. – Komunitná kompetencia. 3…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...