ACG 369 Zmieril nás so sebou a zveril nám službu zmierenia

Juan Vecchi 08.06.2011 komentáre

1. Milosť a milosrdenstvo obklopujú náš život – „Skrze Krista” – Nezištná láska a saleziánska prax. 2. Láska vedie k súdu – Milosrdný a spravodlivý Boh – Zmysel pre hriech – Výchova svedomia – Súd a saleziánsky život. 3. Obrátenie a nový život v Duchu – Návrat k Bohu – Záchrana pri koreňoch zla – Saleziánske aspekty 4. Sviatosť zmierenia – Cesta prehodnotenia – Sviatosť a saleziánska spiritualita – Zmierení a vysluhovatelia zmierenia. Záver: Prekročiť prah


comments powered by Disqus