ACG 363 Saleziánska komunita - oživujúce jadro

Juan Vecchi 08.06.2011 komentáre

ODBORNÍCI, SVEDKOVIA A TVORCOVIA SPOLOČENSTVA NOVÁ FÁZA NÁŠHO KOMUNITNÉHO ŽIVOTA, KOMUNITNÝ PLÁN POSTUPU AKO SA STAŤ ANIMAČNÝM JADROM, ZÁVER


comments powered by Disqus