ACG 368 Svätosť a mučeníctvo na úsvite tretieho tisícročia

Juan Vecchi 08.06.2011 komentáre

Blahorečenie, ktoré nás takmer prekvapilo – Svätosť a mučeníctvo vo Svätom roku – Martyrológium XX. storočia – Svätosť a mučeníctvo v Saleziánskej rodine – Martyrológium Saleziánskej rodiny – Don Jozef Kowalski – Saleziánska cesta rastu – Pastoračná láska až po obetu života – Svojrázna mariánska črta – Výnimočné svedectvo – Saleziánska mládežnícka skupina – Väzenie a mučeníctvo – Záver


comments powered by Disqus