Tag: SDB-magistérium


ACG 363 Saleziánska komunita - oživujúce jadro

Juan Vecchi 08.06.2011

ODBORNÍCI, SVEDKOVIA A TVORCOVIA SPOLOČENSTVA NOVÁ FÁZA NÁŠHO KOMUNITNÉHO ŽIVOTA, KOMUNITNÝ PLÁN POSTUPU AKO SA STAŤ ANIMAČNÝM JADROM, ZÁVER

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 367 Poslaní ohlasovať chudobným radostné posolstvo

Juan Vecchi 08.06.2011

Naša chudoba, Dnešné výzvy, Ikony saleziánskej chudoby, Niektoré smernice pre dnešné časy + Don Giovanni Mazzali, Generálny ekonóm: Niektoré operačné smernice o praktizovaní chudoby, NIEKTORÉ INFORMÁCIE O ADMINISTRÁCII, OSOBNÉ SVEDECTVO CHUDOBY, …

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 368 Svätosť a mučeníctvo na úsvite tretieho tisícročia

Juan Vecchi 08.06.2011

Blahorečenie, ktoré nás takmer prekvapilo – Svätosť a mučeníctvo vo Svätom roku – Martyrológium XX. storočia – Svätosť a mučeníctvo v Saleziánskej rodine – Martyrológium Saleziánskej rodiny – Don Jozef Kowalski – Saleziánska cesta rastu – Pastoračná…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 369 Zmieril nás so sebou a zveril nám službu zmierenia

Juan Vecchi 08.06.2011

1. Milosť a milosrdenstvo obklopujú náš život – „Skrze Krista” – Nezištná láska a saleziánska prax. 2. Láska vedie k súdu – Milosrdný a spravodlivý Boh – Zmysel pre hriech – Výchova svedomia – Súd a saleziánsky život. 3. Obrátenie a nový život v…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 370 Komunikácia v saleziánskom poslaní

Juan Vecchi 08.06.2011

1.Dajme sa viesť –… Cirkvou –… a charizmou – Medziosobná komunikácia. – Spoločenská komunikácia. 2.„Dávať hluchým sluch a nemým reč“. – Meniť zmýšľanie. – Podmienky pre komunikovanie. – Momentálna potreba: kvalifikovať sa. – Komunitná kompetencia. 3…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 410 SPIRITUALITA A POSLANIE - Učeníci a apoštoli Zmŕtvychvstalého

Pascual Chávez V. 16.06.2011

List hlavného predstaveného z apríla 2011 má takúto štruktúru: 1. VEĽKONOČNÝ PÔVOD POSLANIA; 2. EXISTENCIÁLNY DYNAMIZMUS POSLANIA; 3. SPÔSOB USKUTOČŇOVANIA POSLANIA; 4. HLBOKÁ MYSTIKA POSLANIA;ZÁVER

stiahnúť: PDF Viac info...

ACG 411 Inkulturácia saleziánskej charizmy

Pascual Chávez V. 12.12.2011

List hlavného predstaveného z augusta 2011 má nasledujúcu štruktúru: 1. „Zákon každej evanjelizácie“ 2. Zmena kultúrnych paradigiem 3. Prvotná Cirkev – vzor a norma inkulturovanej evanjelizácie 4. S pohľadom upretým na dona Bosca

stiahnúť: PDF Viac info...

CHARTA CHARIZMATICKEJ IDENTITY saleziánskej rodiny dona Bosca

Pascual Chávez V. 06.02.2012

V tejto tretej Charte, ktorá zahŕňa a dopĺňa dve predchádzajúce Charty, sa opisuje charizmatická identita saleziánskej rodiny, čiže všetko to, čo sa vzťahuje na poslanie, na ducha, na vzťahy, na formáciu, na metódy výchovy a evanjelizácie. Obsah:…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

PANNA MÁRIA OBNOVUJE DON BOSCOVU SALEZIÁNSKU RODINU

Egidio Viganó 22.05.2012

List saleziánom našeho vtedajšieho hlavného predstaveného obsahuje tieto kapitoly: Vezmime si Pannu Máriu do svojho domu; Opierame sa o objektívnu skutočnosť; Dôvody pre obnovenie našej zbožnosti; Don Bosco sa rozhodol pre Pannu Máriu;…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Heslo na rok 2013: Prostredníctvom pedagogiky dobroty ponúkame mladým – ako don Bosco vychovávateľ –

Pascual Chávez V. 27.02.2013

Cieľom Hesla 2013 je prehĺbiť poznanie výchovnej ponuky dona Bosca. Chce nás priblížiť k donovi Boscovi vychovávateľovi. Štruktúra dokumentu: ZNOVU OBJAVIŤ PREVENTÍVNY SYSTÉM 1. Opäť klásť dôraz na zásadu „statočný občan – dobrý kresťan“. 2.…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...
1 2 3 4 5