PANNA MÁRIA OBNOVUJE DON BOSCOVU SALEZIÁNSKU RODINU

List saleziánom našeho vtedajšieho hlavného predstaveného obsahuje tieto kapitoly: Vezmime si Pannu Máriu do svojho domu; Opierame sa o objektívnu skutočnosť; Dôvody pre obnovenie našej zbožnosti; Don Bosco sa rozhodol pre Pannu Máriu; Charakteristické prvky jej úcty; Panna Mária Pomocnica a saleziánska charizma; Konkrétnosť našich úmyslov mariánskej obnovy.


comments powered by Disqus