Tag: SDB-magistérium


ACG 379 DRAHÍ SALEZIÁNI, BUĎTE SVÄTÍ!

Pascual Chávez V. 02.06.2011

List hlavného predstaveného z októbra 2002 má túto štruktúru: Súhrn šťastných okolností Svätosť, trvalé dedičstvo našej saleziánskej rodiny Svätosť – ponuka saleziánskej výchovy Svätosť prekvitá v komunite

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 382 TY SI MÔJ PÁN. PRE MŇA NIET ŠŤASTIA BEZ TEBA.

Pascual Chávez V. 18.04.2011

List hlavného predstaveného z júna 2003 má túto štruktúru: „Vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás všetkých“ (Rim 1, 8) „Sľúbil som Bohu, že až do posledného dychu…“ (MB XVIII, 258) Súčasné ťažkosti zasväteného života Vonkajšia kríza Vnútorná kríza …

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 384 A za koho ma pokladáte vy?“ (Mk 8, 28) Kontemplovať Krista očami dona Bosca

Pascual Chávez V. 18.04.2011

List hlavného predstaveného z decembra 2003 má túto štruktúru: Kontemplovať Ježiša Krista očami saleziána Ježiš Kristus v živote dona Bosca Ježiš Kristus ako „Otcov Apoštol a Dobrý Pastier“ Ježiš Kristus – „naše Živé Pravidlo“ NIEKOĽKO KRITÉRIÍ…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 391 Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“

Pascual Chávez V. 18.04.2011

List hlavného predstaveného zo septembra 2005 má túto štruktúru: Predstavenie regiónu Južný cíp Ameriky Súčasná kultúrna, sociálna a náboženská situácia Počiatky saleziánskeho diela Prítomnosť

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 393 Vy, čo hľadáte Pána: pozrite na skalu, z ktorej ste vytesaní.

Pascual Chávez V. 18.04.2011

List hlavného predstaveného z marca 2006 má túto štruktúru: Predstavenie regiónu Interamerika (Severná a Stredná Amerika) Štruktúra a dejiny regiónu Spoločensko-kultúrna situácia Prítomnosť saleziánov Výzvy a výhľady do budúcnosti

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 394 DA MIHI ANIMAS, COETERA TOLLE, Identita charizmy a apoštolské nadšenie

Pascual Chávez V. 18.04.2011

List hlavného predstaveného z júna 2006 má túto štruktúru: Zvolanie 26. generálnej kapituly Kontext 26. generálnej kapituly Téma 26. generálnej kapituly Modlitba za 26. generálnu kapitulu – modlitba k donovi Boscovi

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 395 Očakávali sme ťa, toľko sme ťa očakávali, a konečne si tu, si medzi nami a už nám neujdeš (MB XVIII,72)

Pascual Chávez V. 18.04.2011

List hlavného predstaveného zo septembra 2006 má túto štruktúru: Prezentácia regiónu južná Ázia 1. Splnenie veľkého sna 2. Región Južná Ázia. Politická, sociálna a náboženská situácia 3. Dejiny saleziánskej prítomnosti v regióne 4. Súčasná…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Rendikonto, poslušnosť

Michele Rua 02.06.2011

Svätý František Saleský nazýval rendikonto: sila formácie a príťažlivosti. Skutočne, ono je silou formácie, pretože slúži na formovanie rehoľníka k zbožnosti, ku čnostiam a k spôsobu života, ktorý je vlastný jeho inštitútu. Je to sila príťažlivosti,…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

S donom Boscom a s mladými

Pascual Chávez V. 02.06.2011

Konferencia hlavného predstaveného a saleziánskej rodine pri príležitosti vyvrcholenia osláv 150 výročia založenia našej Saleziánskej spoločnosti. V druhej časti dokuemntu je priložený rozhovor Magdiho Cristiana Allama s Don Pascualom Chávezom…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 366 Láska bez hraníc k Bohu a k mladým (1)

Pascual Chávez V. 08.06.2011

List hlavného predstaveného z januára 1999 má túto štruktúru: 1. Čistota pre Kráľovstvo. (To, čo sme sľúbili; Kultúrne ovzdušie; Inšpirujúca istota: láska, ktorá ohlasuje Vzkrieseného a očakáva ho.) 2. Čistota a saleziánska charizma. (V brázde…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...
1 2 3 4 5