Tag: SDB-magistérium


ACG 390 S odvahou dona Bosca k novým obzorom spoločenskej komunikácie

Pascual Chávez V. 08.06.2011

Pohľad do histórie, výzvy a smernice pre činnosť + Obežník pre saleziánov o šírení dobrých kníh z 18. 3. 1885

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 396 Totožnosť farnosti zverenej saleziánom

Antonio Domenech 08.06.2011

Saleziánska farnosť vo vývoji saleziánskej pastorácie, v hlbokej transformácii, ako prejav „oratoriánskeho kritéria dona Bosca“, ako spoločenstvo, stredisko evanjelizácie a výchovy k viere, s prednostnou voľbou mladých , operatívne prvky

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 398 Sláviť Eucharistiu a stávať sa Eucharistiou

Pascual Chávez V. 08.06.2011

Naše slávenie Eucharistie, Spomienka na skúsenosť učeníkov, „Stávať sa Eucharistiou“ dnes

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Projekt Európa

Pascual Chávez V. 08.06.2011

Na obnovenie saleziánskej prítomnosti v Európe, 1.časťVýsledky prieskumu, Vnímanie Projektu Európa , Úlohy na oživenie svedectva a poslania v Európe, Priority, Formy spolupráce na úrovni európskej a svetovej, Zodpovední, koordinácia a overovanie

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Saleziánska pastorícia mládeže

Antonio Domenech 08.06.2011

I. ČASŤ : ZÁKLADNÉ PRVKY: ZÁKLADNÉ PRVKY SALEZIÁNSKEJ PASTORÁCIE MLÁDEŽE, SALEZIÁNSKY VÝCHOVNO–PASTORAČNÝ PROJEKT - ZÁKLADY, VÝCHOVNO–PASTORAČNÁ KOMUNITA. II. ČASŤ : OPERATÍVNY MODEL: VÝCHOVNO–PASTORAČNÁ

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Charta spoločenstva saleziánskej rodiny

Juan Vecchi 08.06.2011

SALEZIÁNSKA RODINA DONA BOSCA, MILOSŤ SPOLOČENSTVA V SALEZIÁNSKEJ RODINE, ÚČASŤ NA SALEZIÁNSKEJ RODINE, CHARAKTERISTICKÉ ČRTY SALEZIÁNSKEJ TVÁRE, FORMÁCIA K AKTÍVNEMU BRATSKÉMU VZŤAHU, SLUŽBY SPOLOČENTVA,

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 397 „VY JSTE SŮL ZEMĚ … VY JSTE SVĚTLO SVĚTA…“

Pascual Chávez V. 08.06.2011

Prezentace Regionu Jižní Asie, Krátké souhrnné představení regionu, Příchod Dona Boska a růst jeho charismatu, Salesiánská přítomnost, Nejvýznačnější charismatické iniciativy, Některé výzvy, Jsem stále s vámi

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 402 Projekt animácie a riadenia hlavného predstaveného a jeho rady na šesťročie 2008 – 2014

Pascual Chávez V. 08.06.2011

PRIORITY KONGREGÁCIE NA ŠESŤROČIE 2008 – 2014, 1. NÁVRAT K DONOVI BOSCOVI, ABY SME ZNOVU ZAČALI OD NEHO 2. NALIEHAVOSŤ EVANJELIZÁCIE A NEVYHNUTNOSŤ POVOLÁVAŤ 3. JEDNODUCHOSŤ ŽIVOTA A NOVÉ HORIZONTY

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 361 „Pre vás študujem…” (S 14)

Juan Vecchi 08.06.2011

Primeraná príprava spolubratov a kvalita našej výchovnej práce Téma, ktorá sa vracia, Pre vás študujem” - nevyhnutný prvok mládežníckeho poslania, Príčiny dnešnej novej naliehavosti, Prednosť kvalifikácii spolubratov, Hlavná investícia dnes,…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 362 „Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu.“

Juan Vecchi 08.06.2011

Naše misionárske úsilie s výhľadom na rok 2000 1. S POHĽADOM JEŽIŠA KRISTA, MISIONÁRSKA RODINA, NOVÁ FÁZA V NAŠEJ MISIONÁRSKEJ PRAXI,PRVORADOSŤ EVANJELIZÁCIE, POTREBNÁ A CITLIVÁ ÚLOHA: INKULTURÁCIA, MEDZINÁBOŽENSKÝ A EKUMENICKÝ DIALÓG, HESLO:…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...
1 2 3 4 5