Rozhovory

Duchovné Rozhovory sú zbierkou rozhovorov, ktoré svätý František Saleský predniesol sestrám rehoľnej spoločnosti Návštevy Panny Márie. S takým jednoduchým a dôverným spôsobom poučovania sa stretáme v cirkevných začiatkoch a počiatkoch vzniku reholí. V tejto edícii z roku 1895 sú aj časti o vnútornom sprevádzaní, ktoré v prvom vydaní sestry Navštívenia považovali za určené iba ich reholi a preto ich z rukopisu vyradili.


comments powered by Disqus