Tag: Projekt Európa


Seminár Európa – misijné územie

Pascual Chávez V. 08.06.2011

Európsky seminár saleziánskych provincií. Dokument obsahuje štyri texty: List hlavného predstaveného informujúci o seminári, úvodnú prednášku hlavného predstaveného, záverečný dokument seminára a homíliu dona Chaveza pri záverečnom slávení…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Projekt Európa

Pascual Chávez V. 08.06.2011

Na obnovenie saleziánskej prítomnosti v Európe, 1.časťVýsledky prieskumu, Vnímanie Projektu Európa , Úlohy na oživenie svedectva a poslania v Európe, Priority, Formy spolupráce na úrovni európskej a svetovej, Zodpovední, koordinácia a overovanie

stiahnúť: PDF RTF Viac info...