Pripomienky novokňazom

Ide o jeden z najkrajších listov don Quadria svojim žiakom pri príležitosti kňazskej vysviacky. Päť návrhov ako sa stať svätým kňazom.


comments powered by Disqus