Rendikonto, poslušnosť

Michele Rua 02.06.2011 komentáre

Svätý František Saleský nazýval rendikonto: sila formácie a príťažlivosti. Skutočne, ono je silou formácie, pretože slúži na formovanie rehoľníka k zbožnosti, ku čnostiam a k spôsobu života, ktorý je vlastný jeho inštitútu. Je to sila príťažlivosti, lebo mu získava náklonnosť k predstavenému a k svojej kongregácii, k Bohu, k dušiam. List má tieto časti: 1. Rendikonto 2. Poslušnosť 3. Dvojtýždenná konferencia 4. Čítanie pri stolovaní. Cvičenie sa v zbožnosti 5. Varovanie pred modernizmom 6. Vyžadovať zachovávanie kňazských povinností 7. Starostlivosť o koadjútorov a bratov z iných domov.


comments powered by Disqus