Tag: Rua


Medzinárodný kongres saleziánov spolupracovníkov

Michele Rua 28.10.2010

List dona Ruu po skončení Medzinárodného Kongresu Saleziánov- Spolupracovníkov: Budete sa snáď čudovať ak niekto kto nabral entuziazmus z Kongresu nazval by ho triumfom, zbožnej Saleziánskej Kongregácie?

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Povolania, vojaci, sviatočné oratória

Michele Rua 28.10.2010

Nemôžeme však nespomenúť, že božia prozreteľnosť si slúži s našou skromnou kongregáciou ku spáse duší. Znakmi osobitnej ochrany božej a Márie Pomocnice sú mnohé nové diela, založené v priebehu minulého roka, výnimočný rozvoj už existujúcich diel, je…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Začiatok procesu blahorečenia dona Bosca

Michele Rua 28.10.2010

Som presvedčený, že pre veľkú lásku, ktorú ste chovali a chováte k nášmu ctihodnému zakladateľovi a otcovi donovi Jánovi Boscovi, privítate správu, že predvčerom, v Turíne, sa začal proces jeho blahorečenia.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Správa zo 6. GK

Michele Rua 28.10.2010

Nemôžem opomenúť udalosť, ktorá bola pre nás tak dôležitá a to 6. Generálnu Kapitulu našej nábožnej Spoločnosti spolu s voľbou členov Hlavnej rady a o tomto Vám chcem porozprávať zvláštnym spôsobom v tomto obežníku

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Prvá návšteva pápeža

Michele Rua 28.10.2010

Okolo desiatej hodiny prepoludním som bol pozvaný ako prvý na audiencii k sv. otcovi Levovi XIII, ten ma prijal s veľkou dobrotou.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Duchovný profil don Michala Ruu zo svedectiev pri procese blahorečenia

Aldo Giraudo 27.01.2011

Príspevok don Alda Girauda na kongrese o don Ruovi v januári 2011 v Ríme.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Rendikonto, poslušnosť

Michele Rua 02.06.2011

Svätý František Saleský nazýval rendikonto: sila formácie a príťažlivosti. Skutočne, ono je silou formácie, pretože slúži na formovanie rehoľníka k zbožnosti, ku čnostiam a k spôsobu života, ktorý je vlastný jeho inštitútu. Je to sila príťažlivosti,…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...