Tag: don Bosco


Konferencie o saleziánskom duchu

Alberto Caviglia 03.07.2011

Nasledujúce prednášky/konferencie sú od dona Aleberta Caviglia, znalcu don Boscovej spirituality. Mal ich na viacerých duchovných cvičeniach. Prispôsoboval ich rozličným poslucháčom. Prvých 12 je zo stenografického podania z Chieri (1938), ďalšie sú…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Život Dominika Sávia

Giovanni Bosco 09.11.2011

Kuriózny preklad don Boscovho životopisu sv. Dominika Sávia z roku 1910. Viac ako pre priame pastoračné použitie ide o knihu, ktorá zaujme dobovým prekladom. Skutočnosťou zostáva, že ide o priamy preklad z originálu, ktorý napísal don Bosco. Keďže…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

PANNA MÁRIA OBNOVUJE DON BOSCOVU SALEZIÁNSKU RODINU

Egidio Viganó 22.05.2012

List saleziánom našeho vtedajšieho hlavného predstaveného obsahuje tieto kapitoly: Vezmime si Pannu Máriu do svojho domu; Opierame sa o objektívnu skutočnosť; Dôvody pre obnovenie našej zbožnosti; Don Bosco sa rozhodol pre Pannu Máriu;…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Historická a výchovno-duchovná dôležitosť diela Memorie dell’Oratorio – Spomienky Jána Bosca

Aldo Giraudo 22.05.2012

Doplnený úvod k čítaniu don Boscovho autobiografického diela číslo jeden "Memorie dell´oratorio" (slovenské vydanie: "Spomienky kňaza Jána Bosca") od jedného z najväčších súčasných odborníkov na dona Bosca je cenným príspevkom k prípravám na dvesté…

stiahnúť: PDF Viac info...

Historické náčrty ohľadom Oratória sv. Františka Saleského

Giovanni Bosco 28.01.2013

Aj tento rukopisný dokument dona Bosca bol sčasti uverejnený v niektorých dielach o donovi Boscovi alebo im slúžil ako podklad. Využil ho takto i don Lemoyne v Životopisných pamätiach. Je svedectvom o tom, akými formami sa don Bosco snažil pomôcť…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Heslo na rok 2013: Prostredníctvom pedagogiky dobroty ponúkame mladým – ako don Bosco vychovávateľ –

Pascual Chávez V. 27.02.2013

Cieľom Hesla 2013 je prehĺbiť poznanie výchovnej ponuky dona Bosca. Chce nás priblížiť k donovi Boscovi vychovávateľovi. Štruktúra dokumentu: ZNOVU OBJAVIŤ PREVENTÍVNY SYSTÉM 1. Opäť klásť dôraz na zásadu „statočný občan – dobrý kresťan“. 2.…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Pravidlá Kongregácie sv. Františka Saleského

Giovanni Bosco 05.03.2013

Tento krátky dokument nám približuje dona Boska v jeho rehoľnom a zakladateľskom aspekte. Už to nie je iba kňaz diecézy, ktorý sa celým srdcom venuje chudobným mladým v oratóriách. Začína sa javiť ako múdry duchovný vodca a zakladateľ „širokého…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...
1 2 »