List č. 206

Skôr ako múdrymi rečami, hlásajte Evanjelium s jednoduchou dobrotou, s prijatím, s pokojným priateľstvom, so srdečným záujmom, s nezištnou pomocou. (List č. 206)


comments powered by Disqus