List č. 177

V tvojich riadkoch cítim veľké znepokojenie pri príprave na kňazstvo. Dobre: ale s pokojom, dôverou, spokojnosťou, odovzdaním sa. Ten, ktorý začal dielo, aj ho dokončí. (List č. 177)


comments powered by Disqus