List č. 163

Rozdávajte lásku a spokojnosť s úsmevom, srdečnosť, veľkodušnosť v službe pre všetkých. (List č. 163)


comments powered by Disqus