List č. 178

Drahí novokňazi, teda ste to prežili? Dobrorečím s celou Cirkvou Nebeského Otca za veľký dar vášho Kňazstva! S hlbokým dojatím bozkávam Vaše Sväté a Božské Ruky, prekvapený, že som v nich nenašiel stopy po klincoch. (List č. 178)


comments powered by Disqus