List č. 198

Rozumný muž sa vie učiť od života, získavá aj z neúspechov, prehlbuje a rozširuje svoje životné skúsenosti a svoju dušu. Ako ovocie dozrieva na slnku, tak ľudia dozrievajú v ťažkostiach.


comments powered by Disqus