List č . 162

Vaša prvá povinnosť je modlitba. Ostatné príde potom. Každé vaše gesto, slovo, zásah, práca, musí byť sväté a kňazské. (List č. 162)


comments powered by Disqus