List č. 172

List prináša niekoľko krátkych čŕt každého diakona. (List č. 172)


comments powered by Disqus