Teotim - Traktát o láske k Bohu

Autor nám v úvode urobil náčrt prehľadu svojho diela, keď píše: "Mal som v úmysle vysvetliť, ako sa láska k Bohu rodí, ako rastie, ako upadá, ďalej aké sú jej činnosti a prednosti, jej osoh a hodnota." V týchto slovách je podstatný obsah jeho diela. V súbore je zatiaľ iba preklad 1. a 6. knihy (kapitoly) z celkového počtu 12. Na preklade ďalších kapitol sa pracuje.


comments powered by Disqus