List č. 235

Nech je Ona tvojím modelom vo vložení sa do služby a v dispozícii Ježišovi. (List č. 235)


comments powered by Disqus